LÝ DO CHỌN MIRAE ACADEMY

Miễn phí tư vấn: Dịch vụ tư vấn xuyên suốt quá trình đến khi tốt nghiệp

Đối tác uy tín: Với nhiều đối tác khác nhau từ các nền giáo dục tiên tiến trên khắp các châu lục, mang đến sự lựa chọn đa dạng và phù hợp về chương trình và địa điểm học tập cho học viên.

Đối tác uy tín: Với nhiều đối tác khác nhau từ các nền giáo dục tiên tiến trên khắp các châu lục, mang đến sự lựa chọn đa dạng và phù hợp về chương trình và địa điểm học tập cho học viên.

Đối tác uy tín: Với nhiều đối tác khác nhau từ các nền giáo dục tiên tiến trên khắp các châu lục, mang đến sự lựa chọn đa dạng và phù hợp về chương trình và địa điểm học tập cho học viên.

THÂN GỬI HỌC VIÊN

“Mong muốn của chúng tôi sẽ mang đến thật nhiều cơ hội học tập và làm việc tại Nhật Bản cho các lập trình viên Việt Nam. Đến với Mirae Academy bạn sẽ không còn cảm thấy lập trình viên là một nghề khó theo đuổi và cần trình độ cao, chỉ cần bạn quyết tâm và nỗ lực chỉ sau 6 tháng ắt bạn sẽ gặt trái ngọt”

Anh Nguyễn Viết Lâm – CEO Mirae Academy

KÍNH GỬI PHỤ HUYNH

“Mong muốn của chúng tôi sẽ mang đến thật nhiều cơ hội học tập và làm việc tại Nhật Bản cho các lập trình viên Việt Nam. Đến với Mirae Academy bạn sẽ không còn cảm thấy lập trình viên là một nghề khó theo đuổi và cần trình độ cao, chỉ cần bạn quyết tâm và nỗ lực chỉ sau 6 tháng ắt bạn sẽ gặt trái ngọt”

Anh Nguyễn Viết Lâm – CEO Mirae Academy

CÁC QUỐC GIA DU HỌC

CƠ HỘI HỌC BỔNG

ANH

ANH

ANH

ANH

ANH

ANH

 

GÓC CẢM NHẬN CỦA PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH

Mirae Academy luôn lấy chất lượng đầu ra và sự thành công của người học làm mục tiêu theo đuổi

“Mình đã tìm thấy được hướng đi rõ ràng trong công việc. Đáp án cho bản thân đã thực sự được giải đáp sau khi hoàn thành khóa Full stack của Mirae Academy. Đó là cả một quá trình của anh chị dành tâm huyết trong từng bài giảng. Được trải nghiệm trong môi trường chuyên nghiệp với rất nhiều người giàu kinh nghiệm, nhiệt tình đã cải thiện cho mình rất nhiều thiếu sót đã từng tồn tại trong suy nghĩ và hành động của mình, điều đó không đơn thuần chỉ riêng về kiến thức lập trình mà còn là các kĩ năng cần thiết khác để phát triển sự nghiệp sau này”

Trần Tiến Đạt / Hải Phòng

“Mình đã tìm thấy được hướng đi rõ ràng trong công việc. Đáp án cho bản thân đã thực sự được giải đáp sau khi hoàn thành khóa Full stack của Mirae Academy. Đó là cả một quá trình của anh chị dành tâm huyết trong từng bài giảng. Được trải nghiệm trong môi trường chuyên nghiệp với rất nhiều người giàu kinh nghiệm, nhiệt tình đã cải thiện cho mình rất nhiều thiếu sót đã từng tồn tại trong suy nghĩ và hành động của mình, điều đó không đơn thuần chỉ riêng về kiến thức lập trình mà còn là các kĩ năng cần thiết khác để phát triển sự nghiệp sau này”

Trần Tiến Đạt / Hải Phòng

“Mình đã tìm thấy được hướng đi rõ ràng trong công việc. Đáp án cho bản thân đã thực sự được giải đáp sau khi hoàn thành khóa Full stack của Mirae Academy. Đó là cả một quá trình của anh chị dành tâm huyết trong từng bài giảng. Được trải nghiệm trong môi trường chuyên nghiệp với rất nhiều người giàu kinh nghiệm, nhiệt tình đã cải thiện cho mình rất nhiều thiếu sót đã từng tồn tại trong suy nghĩ và hành động của mình, điều đó không đơn thuần chỉ riêng về kiến thức lập trình mà còn là các kĩ năng cần thiết khác để phát triển sự nghiệp sau này”

Trần Tiến Đạt / Hải Phòng

“Mình đã tìm thấy được hướng đi rõ ràng trong công việc. Đáp án cho bản thân đã thực sự được giải đáp sau khi hoàn thành khóa Full stack của Mirae Academy. Đó là cả một quá trình của anh chị dành tâm huyết trong từng bài giảng. Được trải nghiệm trong môi trường chuyên nghiệp với rất nhiều người giàu kinh nghiệm, nhiệt tình đã cải thiện cho mình rất nhiều thiếu sót đã từng tồn tại trong suy nghĩ và hành động của mình, điều đó không đơn thuần chỉ riêng về kiến thức lập trình mà còn là các kĩ năng cần thiết khác để phát triển sự nghiệp sau này”

Trần Tiến Đạt / Hải Phòng

“Mình đã tìm thấy được hướng đi rõ ràng trong công việc. Đáp án cho bản thân đã thực sự được giải đáp sau khi hoàn thành khóa Full stack của Mirae Academy. Đó là cả một quá trình của anh chị dành tâm huyết trong từng bài giảng. Được trải nghiệm trong môi trường chuyên nghiệp với rất nhiều người giàu kinh nghiệm, nhiệt tình đã cải thiện cho mình rất nhiều thiếu sót đã từng tồn tại trong suy nghĩ và hành động của mình, điều đó không đơn thuần chỉ riêng về kiến thức lập trình mà còn là các kĩ năng cần thiết khác để phát triển sự nghiệp sau này”

Trần Tiến Đạt / Hải Phòng

“Mình đã tìm thấy được hướng đi rõ ràng trong công việc. Đáp án cho bản thân đã thực sự được giải đáp sau khi hoàn thành khóa Full stack của Mirae Academy. Đó là cả một quá trình của anh chị dành tâm huyết trong từng bài giảng. Được trải nghiệm trong môi trường chuyên nghiệp với rất nhiều người giàu kinh nghiệm, nhiệt tình đã cải thiện cho mình rất nhiều thiếu sót đã từng tồn tại trong suy nghĩ và hành động của mình, điều đó không đơn thuần chỉ riêng về kiến thức lập trình mà còn là các kĩ năng cần thiết khác để phát triển sự nghiệp sau này”

Trần Tiến Đạt / Hải Phòng

“Mình đã tìm thấy được hướng đi rõ ràng trong công việc. Đáp án cho bản thân đã thực sự được giải đáp sau khi hoàn thành khóa Full stack của Mirae Academy. Đó là cả một quá trình của anh chị dành tâm huyết trong từng bài giảng. Được trải nghiệm trong môi trường chuyên nghiệp với rất nhiều người giàu kinh nghiệm, nhiệt tình đã cải thiện cho mình rất nhiều thiếu sót đã từng tồn tại trong suy nghĩ và hành động của mình, điều đó không đơn thuần chỉ riêng về kiến thức lập trình mà còn là các kĩ năng cần thiết khác để phát triển sự nghiệp sau này”

Trần Tiến Đạt / Hải Phòng

“Mình đã tìm thấy được hướng đi rõ ràng trong công việc. Đáp án cho bản thân đã thực sự được giải đáp sau khi hoàn thành khóa Full stack của Mirae Academy. Đó là cả một quá trình của anh chị dành tâm huyết trong từng bài giảng. Được trải nghiệm trong môi trường chuyên nghiệp với rất nhiều người giàu kinh nghiệm, nhiệt tình đã cải thiện cho mình rất nhiều thiếu sót đã từng tồn tại trong suy nghĩ và hành động của mình, điều đó không đơn thuần chỉ riêng về kiến thức lập trình mà còn là các kĩ năng cần thiết khác để phát triển sự nghiệp sau này”

Trần Tiến Đạt / Hải Phòng

“Sau 6 tháng tham gia lớp cùng mọi người mình cảm thấy thật may mắn khi đã lựa chọn Mirae Academy là nơi bắt đầu trên con đường trở thành lập trình viên. Chúng mình đã được tham gia những buổi học rất bổ ích với các anh chị chuyên gia đến từ Mirae. Các anh chị đều là những người rất thân thiện và nhiệt tình. Chúng mình đã được chia sẻ những kiến thức cần thiết cũng như kinh nghiệm để trở thành một lập trình viên tốt. Bên cạnh đó chúng mình luôn nhận được sự đồng hành và support siêu nhiệt tình của các anh chị em phòng đào tạo. Những người bạn, đồng đội của mình lúc nào cũng vui vẻ, hòa đồng với nhau làm mình cảm thấy đây như ngôi nhà thứ hai của mình vậy”

Trần Tiến Đạt / Hải Phòng

GÓC CẢM NHẬN CỦA PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH

Mirae Academy luôn lấy chất lượng đầu ra và sự thành công của người học làm mục tiêu theo đuổi

“Mình đã tìm thấy được hướng đi rõ ràng trong công việc. Đáp án cho bản thân đã thực sự được giải đáp sau khi hoàn thành khóa Full stack của Mirae Academy. Đó là cả một quá trình của anh chị dành tâm huyết trong từng bài giảng. Được trải nghiệm trong môi trường chuyên nghiệp với rất nhiều người giàu kinh nghiệm, nhiệt tình đã cải thiện cho mình rất nhiều thiếu sót đã từng tồn tại trong suy nghĩ và hành động của mình, điều đó không đơn thuần chỉ riêng về kiến thức lập trình mà còn là các kĩ năng cần thiết khác để phát triển sự nghiệp sau này”

Trần Tiến Đạt / Hải Phòng

“Mình đã tìm thấy được hướng đi rõ ràng trong công việc. Đáp án cho bản thân đã thực sự được giải đáp sau khi hoàn thành khóa Full stack của Mirae Academy. Đó là cả một quá trình của anh chị dành tâm huyết trong từng bài giảng. Được trải nghiệm trong môi trường chuyên nghiệp với rất nhiều người giàu kinh nghiệm, nhiệt tình đã cải thiện cho mình rất nhiều thiếu sót đã từng tồn tại trong suy nghĩ và hành động của mình, điều đó không đơn thuần chỉ riêng về kiến thức lập trình mà còn là các kĩ năng cần thiết khác để phát triển sự nghiệp sau này”

Trần Tiến Đạt / Hải Phòng

“Sau 6 tháng tham gia lớp cùng mọi người mình cảm thấy thật may mắn khi đã lựa chọn Mirae Academy là nơi bắt đầu trên con đường trở thành lập trình viên. Chúng mình đã được tham gia những buổi học rất bổ ích với các anh chị chuyên gia đến từ Mirae. Các anh chị đều là những người rất thân thiện và nhiệt tình. Chúng mình đã được chia sẻ những kiến thức cần thiết cũng như kinh nghiệm để trở thành một lập trình viên tốt. Bên cạnh đó chúng mình luôn nhận được sự đồng hành và support siêu nhiệt tình của các anh chị em phòng đào tạo. Những người bạn, đồng đội của mình lúc nào cũng vui vẻ, hòa đồng với nhau làm mình cảm thấy đây như ngôi nhà thứ hai của mình vậy”

Trần Tiến Đạt / Hải Phòng

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN VÀ MENTOR

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN VÀ MENTOR

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

LỊCH KHAI GIẢNG